NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử www.thienbaokhang.com.vn

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng trong phạm vi công ty và các thành viên trong hệ thống đang tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

2. Chương trình phát  triển thương mại điện tử là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử theo hướng hiện đại hóa.

3. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

Chứng từ điện tử trong quy đinh này không bao gồm hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền.

4. Người khởi tạo là bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.

5. Người nhận là bên nhận được chứng từ điện tử theo chủ ý của người khởi tạo. Người nhận không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.

6. Hệ thống thông tin tự động là hệ thống thông tin được sử dụng để khởi tạo, gửi, nhận, hoặc phản hồi các thông điệp dữ liệu nhưng không có sự can thiệp hoặc kiểm tra của con người mỗi lần một hoạt động được thực hiện.

7. Địa điểm kinh doanh là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh, không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hóa hay dịch vụ.

8. Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

9. Chức năng đặt hàng trực tuyến là một chức năng được cài đặt trên website thương mại điện tử hoặc trên thiết bị đầu cuối của khách hàng và kết nối với website thương mại điện tử để cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website đó, bao gồm cả việc giao kết hợp đồng với hệ thống thông tin tự động.

10. Thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

Thông tin cá nhân trong quy định này không bao gồm thông tin liên hệ công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện truyền thông.

11. Thu thập thông tin cá nhân là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của nhiều người tiêu dùng là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử.

12. Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 4. Thông tin về điều kiện giao dịch chung

 1. Các hình sản phẩm do công ty cung cấp trên web là những sản phẩm của công ty sở hữu
 • Là các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;
 • Được phân phối, lưu thông hợp pháp trên thị trường;
 • Hàng hóa đáp ứng các điều kiện và đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật như nhãn hàng hóa, hợp chuẩn, hợp quy, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn chất lượng hoặc thông số kỹ thuật tương ứng;
 • Công ty không kinh doanh hàng thuộc danh mục hàng hóa bị cấm lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục  hàng hóa hạn chế theo quy định pháp luật;.
 • Công ty không khuyến khích hay tham gia vào việc vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định pháp luật khác;
 • Không đăng bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng bị hư hỏng, bị lỗi,…
 • Không bán sản phẩm đã qua sử dụng, hàng hết hạn sử dụng, hàng mẫu, hàng thử, hàng dựng hoặc hàng được tân trang lại;
 • Không bán các sản phẩm có chứa các thành phần độc hại: chất cấm, chất gây bệnh, chất độc,… không được phép hoặc đang bị cơ quan chức năng thu hồi và kiểm soát trên thị trường;
 • Đảm bảo bao bì, đóng gói theo các tiêu chuẩn của nhà sản xuất, được công ty thiết kế
 • Đảm bảo nội dung, thông tin trên bao bì, bao gói, nhãn hàng hóa trùng khớp với thông tin sản phẩm thực tế;
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với Hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 1.  Các nội dung không được phép đăng bán:

Các sản phẩm được đăng trên trang www.thienbaokhang.com.vn nhằm mục đích giới thiệu và kinh doanh. Sẽ nghiêm cấm đăng tải những sản phẩm có nội dung sau đây:

 • Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;
 • Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do cung cấp;
 • Xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của,vv (VD: sản phẩm in hình lá cần sa, shisha);
 • Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại (VD: thuốc lá, rượu, cần sa);
 • Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm);
 • Tài liệu bí mật quốc gia;
 • Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể con người;
 • Những sản phẩm có tính chất phân biệt chủng tộc, xúc phạm đến dân tộc hoặc quốc gia nào đó;
 • Hạn chế tối đa những sản phẩm mang tính cá nhân (như hình cá nhân, hình ảnh của gia đình, hình ảnh của con cái);
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Các sản phẩm nằm trong danh sách sản phẩm bị cấm/hạn chế của nhà nước
 1. Tên sản phẩm
 • Tên sản phẩm phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt, không viết tắt.
 • Khi sử dụng dụng kèm thương hiệu sản phẩm (Việt Nam hoặc nước ngoài) thì phần tên sẽ bao gồm tiếng Việt đi kèm mô tả ngắn gọn sản phẩm để người mua có thể hiểu rõ ràng.
 • Khi là bộ sản phẩm thì tên sản phẩm sẽ ghi rõ Combo/Bộ sản phẩm
  Tên gọi của sản phẩm phải trùng khớp với thông tin trên hình ảnh sản phẩm.
 • Không chứa từ khóa fake/nhái hoặc các từ khóa tương tự

Tiêu đề, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin của công ty. Cụ thể như sau:

 1. Hình ảnh sản phẩm
 • Hình ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, chi tiết tình trạng sản phẩm. Không được để những hình ảnh hoặc thông tin không liên quan đến sản phẩm này như thông tin giới thiệu shop, thông tin liên hệ hay thông tin thanh toán.
 • Trong ảnh này, diện tích sản phẩm thật phải chiếm ít nhất 40% diện tích toàn ảnh.
 • Tuyệt đối không được đăng các hình ảnh khỏa thân, khiêu gợi, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục.
 1. Giá sản phẩm
 • Giá sản phẩm đăng bán hoặc giá khuyến mãi (nếu có) tính bằng đơn vị VNĐ
 • Bài đăng cho nhiều sản phẩm, phải để giá rõ ràng cho từng sản phẩm
 • Giá sản phẩm phải được phân loại rõ ràng dựa trên kích cỡ, màu sắc, chất lượng.
 • Trong một số trường hợp sản phẩm không có giá khách hàng liên hệ thông qua email

Điều 5. Thông tin về vận chuyển và giao nhận

1. Công ty không tổ chức giao nhận hàng trực tiếp tới khách hàng mà thông qua bên thứ hai. Các nhà giao nhận có uy tín: Viettel post…..

2 Thời hạn giao hàng , phục thuộc vào khoảng cách vị trí địa lý của khách hàng và các nhà vận chuyển xác lập thời gian thông báo tới khách hàng.

3. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ Công ty sẽ thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

Điều 6. Thông tin về các phương thức thanh toán

Tài khoản thanh toán là: Công ty TNHH Khang Chính

700016066420- Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Đà Nẵng

Điều 7. Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, có phát sinh việc thu nhận thông tin cá nhân của người tiêu dùng việc thu nhận này chỉ nhằm mục đích phục vụ các đơn hàng được tốt hơn và trả lời cái câu hỏi của khách hàng. Công ty tuân thủ các quy định theo pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Công ty  không thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích nào khác ngoài việc phục vụ đơn hàng và thống kê. Không công bố dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân hay tổ  chức nào, ngoại trừ các thông tin cá nhân mà khác hàng tự công bố.

Điều 8. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Công ty chỉ tiếp nhận thông tin của khách hàng theo nội dung như sau:

a) Mục đích chính thu thập thông tin cá nhân là phục vụ giao nhận đơn hàng chính xác

b) Việc thu nhận dữ liệu chỉ bao gồm

+ Điện thoại, Email

+ Tên đầy đủ người mua hàng

+ Địa chỉ giao nhận

+ Không tiếp nhận hay lưu trữ bất kì hình ảnh cá nhân nào.

Điều 9. Khi tiến hành thu thập thông tin

- Khi khách hàng mua hàng của công ty thì công ty xin phép được tiếp nhận các thông tin theo điều 8 của quy định này

+ Không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba,  trừ khi nhận được sự đồng ý của khách hàng

+ Không sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

Công ty sẽ thu thập thông tin không cần được sự đồng ý trước của chủ thể thông tin trong các trường hợp sau:

a) Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

b) Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

c) Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

- Trong một số trường hợp Công ty xin phép được kết lối với khách hàng qua Zalo, hay mạng xã hội việc liên kết này chỉ mục đích đảm bảo khi khách hàng có phát sinh nhu cầu mua hàng công ty cần xác minh và đảm bảo việc giao nhận hàng được thông suốt và chính xác.

×